ONLINE DERSLER

e-YDS nedir? Nasıl Bir Sınavdır? İçeriği nedir? Nasıl başvuru yapılır?

  • YDS / E-YDS
  • 06.06.2023
  • 271 Kez Okundu
e-YDS nedir? Nasıl Bir Sınavdır? İçeriği nedir? Nasıl başvuru yapılır?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) hakkında...

SINAV

Elektronik Yabancı Dil Sınavında (e-YDS) soru dağılımı ve zorluğu YDS ile aynıdır. Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılır.

 

Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasından yapılır.

İnternet sayfasındaki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Bu nedenle ilgililer, ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmelidirler.

Sınav ücretini ödemek sınava katılmak için yeterli değildir. Sınav ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri Sistemindeki e-YDS için işleme alınan aday bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz. Kredi/banka kartı ile ödemiş olduğunuz sınav ücretinin e-YDS için kayıtlara alındığını (sınav ücretinin yatırıldığını) teyit ederek kayıt bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 13.45, 3 saat (180 dakika)

SORU SAYISI: 80 soru

SINAV ÜCRETİ : 490,00 TL

DİKKAT! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; hizmet ücreti, yeniden şifre edinme, sonuçlara itiraz vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz.

 

1.5. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılır.

Adayların, saat 13.30’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

1.6. Sınav, saat 13.45’te başlar, cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).

1.7. Sınavdan sonra sınav sorularının sadece %10’u yayımlanır. Diğer sorular aday dâhil hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmaz.

1.8. Sınavda ek süre verilmek kaydıyla, adaylara deneme soruları sorulabilir. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez. Deneme sorular, birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan sorulardır. Deneme soruları ve bu sorulara ilişkin bilgi ve belgeler sınav sonrasında hiçbir surette açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bu soruları herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde ederek kaydeden, saklayan, aktaran ya da paylaşanlar hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI

e-YDS elektronik ortamda yapılır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmaz. e-YDS’nin uygulanması ile ilgili tüm bilgilendirmeler elektronik ortamda yapılır. Adaylara sözlü/yazılı danışmanlık hizmeti verilmez, sınavda yazılı ve/veya sözlü bilgilendirme yapılmaz. Sınav süresince görevlilerin adaylarla konuşması, iletişim kurması yasaktır. Adaylara görevliler tarafından sınava ilişkin açıklama yapılmaz. Adaylar sınava ilişkin tüm bilgilendirmeleri elektronik ortamda edinirler. Bu nedenle sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e-YDS’ye katılmaları gerekmektedir. e-YDS’de okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı ile tek kişilik salon uygulaması bulunmaz. Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan engeli/sağlık sorunu nedeniyle tek kişilik salonda sınava girmesi gereken, okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı talep edenler, e-YDS’ye başvurmamalıdır. Bu adaylar sınava katılmak için sınav ücreti ödemiş olsa bile eSınav Merkezlerinde adayın engeline/sağlık sorununa yönelik bir düzenleme yapılamaz, ÖSYM’ye gönderilen sağlık kurulu raporları ve/veya bu amaçlı dilekçelere işlem yapılmaz.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) İLGİLİ SINAVA AİT 2023 e-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmez. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınavın yapılacağı hafta içerisinde edinebilirler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

b) FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI: Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Dikkat !! Sürücü belgesi, • Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf (sınav günü sınav görevlilerinin sizi fotoğrafınızdan tanımakta güçlük çektiği takdirde sizi sınava almayabileceğini göz önünde bulundurunuz) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmez (Nüfus cüzdanında fotoğrafın olması zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmaz.). Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmaz. 2017 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından eski nüfus cüzdanları yenilenmeyerek yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı verilmektedir. Sınava giriş için geçerli bir nüfus cüzdanı bulunmayanların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinme sürecini de göz önünde bulundurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

DİKKAT: Saat 13.30’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmazlar.

SINAVIN UYGULANMASI

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra ekranda gelecek kullanım kılavuzunu sınav başlamadan önce dikkatlice incelemelidirler. Adaylar, bu kılavuza ekrandaki “Kullanım Kılavuzu” butonuna tıklayarak ulaşabilirler. Sınav salonuna zamanında gelmeyen adaylar kesinlikle sınava alınmazlar. Sınavda uygulanacak test, sınav başlangıç saatinde otomatik olarak adayların ekranına gelir. Aynı oturumda uygulanacak testte sorular birbirinin tamamen aynıdır ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklıdır. Elektronik soru kitapçıkları aday sisteme giriş yaptığında sistem tarafından adayın T.C. Kimlik Numarası ile rasgele eşleştirilir. Sınav başladıktan sonra adayların, sınavın cevaplama süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmaz ve sınavın ilk 90 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilir. Yukarıda belirtilen süre tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılır. Cevapların İşaretlenmesi: Sınavdaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar bilgisayar ekranında doğru olduğu düşünülen seçenek tıklanarak işaretlenir. Ekranda yer alan “Kullanım Kılavuzunda” belirtildiği gibi sınavda bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi veya silinmesi mümkündür. Adaylar sınav başlamadan önce “Kullanım Kılavuzu” nu mutlaka okumalıdır. İşaretlediği cevabı silmek isteyen adayların, işaretlemiş olduğu seçeneğe tekrar tıklaması yeterlidir. Adaylar işaretlediği cevabını değiştirmek istedikleri takdirde, işaretlemek istedikleri diğer seçeneği tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirler. e-YDS 2023 8 Sınavın bitiminde her aday “Sınavı Tamamla” butonuna basıp sınavını sonlandırmalıdır. Bu işlem yapılmadığı takdirde sınav süresi bitiminde sistem otomatik olarak sınavı sonlandırır. “Sınavı Tamamla” butonuna basıldıktan sonra aday, T.C. Kimlik Numarasını yazıp onaylar. Sınav sonlandırıldıktan sonra sınav sorularına tekrar ulaşılamaz. Adaylar sınav süresi bitmeden de aynı işlemleri yaparak sınavlarını tamamlayabilirler.

Sehven (YANLIŞLIKLA) sınavı sonlandırma işlemi yapan aday, salon görevlilerine durumu bildirir. Salon görevlileri ve Bina Sınav Sorumlusu tarafından gerekli işlemler yapılarak adayın sınava devam etmesi sağlanır. Sınav esnasında bilgisayarında arıza oluşan adaylar bu durumu salon görevlilerine ilettikleri takdirde bu adayların sınav süresine arıza nedeniyle kaybettikleri süre eklenir.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YDS puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.

 

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylara sonuç belgesi gönderilmez. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri kurum şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanır

 

Anonim

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK KONULAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim