ONLINE DERSLER

Trade unions

  • # YÖKDİL SOSYAL
  • Okuma Süresi 3
trade-unions

1) Trade unions, that is, workers’ unions, are usually concerned to some extent with mutual benefit activities as well as with collective bargaining and the endeavour to establish standard rates and conditions.
2) The mutual benefit activities have been greatest among the skilled manual workers, whose craft unions have in most cases maintained high rates of contributions and benefits, covering not only dispute benefit but also unemployment, sickness, funeral and often superannuation benefits.
3) The less-skilled workers have not been able to afford the high contributions necessary for such benefits - particularly superannuation - and have usually provided few mutual benefits (except funeral benefit and of course dispute benefit), though some have provided optional benefits in return for higher contributions.
4) In addition to providing cash benefits, most trade unions provide free legal assistance to their members in cases arising out of their employment and fight important cases affecting their several trades in the courts of law.

ÇEVİRİ:
1) Sendikalar, yani işçi birlikleri genelde toplu pazarlık ve standart ücret ile koşullar sağlama çabasının yanı sıra belli bir ölçüde karşılıklı ödenek faaliyetleriyle ilgilenir.
2) Karşılıklı çıkar faaliyetleri en çok nitelikli beden işçileri arasında var olagelmiştir, ki bu işçilerin esnaf odaları çoğu durumda sadece anlaşmazlık ödeneğini değil aynı zamanda işsizlik, hastalık ve cenaze ödeneklerini ve sıklıkla emeklilik ücretini de kapsayan yüksek katkı payı ve ödeneklerinikorumuşlardır.
3) Daha az nitelikli işçiler bu tür ödenekler için, özellikle de emeklilik için, gereken yüksek katkı paylarını karşılayamamış ve genelde çok az karşılıklı ödenek (cenaze ve tabi ki anlaşmazlık ödeneği hariç) elde etmişlerdir, ancak bazıları daha yüksek katkı payları karşılığında tercihe bağlıödenekler elde etmişlerdir.
4) Nakit ödenekler sağlamanın yanı sıra, çoğu ticaret sendikası, üyelerinin istihdamlarından kaynaklanan davalarında ücretsiz hukuki destek sağlar ve onların birkaç işlerini etkileyen önemli davalarda hukuk mahkemelerinde mücadele verir.

#YÖKDİL SOSYAL KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim