ONLINE DERSLER

The Michigan factory

  • # YÖKDİL FEN
  • Okuma Süresi 3
the-michigan-factory

1) The Michigan factory of a leading car manufacturing company already has its place in industrial history.
2) It is famous primarily on account of record-breaking models produced there between 1927 and 1931.
3) Now the refitted factory is back in the limelight as one of the world’s most architecturally advanced buildings.
4) The height of new technology will be its 42,000 square meter roof.
5) Dubbed a living roof by the company, it consists of a ground-hugging plant called sedum which is growing in a 7,6 cm-thick mat-like material.
6) The sedum insulates the roof, reducing heating bills by as much as five per cent and saving on replacement costs.
7) It lasts twice as long as a standard roof because it doesn't shrink or expand when the temperature varies.
8) It is also expected to becomea habitat for butterflies and birds.
9) Embedded in the roofare 36 skylights that let in natural light.
10) On sunny days, the factory will operate with up to half of its lights switched off.
11) The company also intends to clear the soil around the factory to remove the chemical by-products of years of steel manufacturing.
12) The car company will plant native bushes, flowers and trees that will break down polyaromatic hydrocarbons.,

ÇEVİRİ:

1) Önde gelen bir araba üretim şirketinin Michigan fabrikası, çoktan sanayi tarihindeki yerini almış durumda.
2) Bu fabrika öncelikli olarak 1927 ve 1931 yılları arasında, orada üretilen rekor kıran modellerden dolayı ünlüdür.
3) Şu anda yeniden kurulan fabrika dünyanın mimari olarak en gelişmiş binalarından biri olarak ilgi odağı haline dönmüştür.
4) Yeni teknolojinin zirvesi onun 42,000 metrekarelik çatısı olacaktır.
5) Şirket tarafından yaşayan bir çatı olarak adlandırılan bu çatı 7,6 cm kalınlığındahalı benzeri bir madde içinde büyüyen sedum adı verilen yeri saran bir bitkiyi içermektedir.
6) Sedum, ısıtma faturalarını yüzde beş kadar azaltarak ve değişim masraflarından da tasarruf ederek çatıyı yalıtmaktadır.
7) Standart bir çatıdan iki kat daha uzun dayanmaktadır, çünkü sıcaklık değiştiğinde büzüşmemekte ya da genleşmemektedir.
8) Aynı zamanda, kelebekler ve kuşlar için de bir yuva haline gelmesi beklenmektedir.
9) Çatının içine gömülü haldedoğal ışığın girmesine izin veren 36 çatı penceresi bulunmaktadır.
10) Güneşli günlerde fabrika ışıklarının yarısına kadarı kapalı olarak çalışacaktır.
11) Şirket aynı zamanda yıllar süren çelik üretiminden kaynaklanan kimyasal yan ürünleri yok etmek için fabrikanın çevresindeki toprağı temizlemek niyetindedir.
12) Araba şirketi, poliaromatik hidrokarbonları parçalayacak yerel çalılar, çiçekler ve ağaçlar dikecektir.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim