ONLINE DERSLER

The book by physicist Lee S.

  • # YÖKDİL SOSYAL
  • Okuma Süresi 3
the-book-by-physicist-lee-s

1) The book by physicist Lee Smolin, The Trouble with Physics, is an all-out attack on string theory in theoretical physics.
2) String theory aims to unify the laws governing all physical forces by combining quantum mechanics with general relativity.
3) It is not very intuitive as it posits the existence of 10 space-time.
4) Smolin points out that, not once in its 30 years of existence, has string theory been validated by a test result.
5) Although they acknowledge this weakness, the theory's advocates claim that it helps to clarify a number of concepts and, most important of all, it holds the promise of grand unification.
6) Smolin's historical account is both brilliant and lively.
7) The most interesting feature of the book is his sociological analysis of the way in which string theory has taken root in academic circles and the mechanisms that allowed it to gain its present almost total dominance.
8) How can a community of like-minded scientists have secured such a powerful position that it is now able to determine the course of the research, to monopolize public funding and to decide careers, to the point of abolishing all alternative approaches?
9) Indeed, his analysis is applicable to many other fields and disciplines.

ÇEVİRİ:

1) Fizikçi Lee Smolin’in The Trouble with Physics (FiziktekiSorun) adlı kitabı teorik fizikteki String teorisine karşı top yekün bir savaştır.
2) String teorisi tüm fiziki güçleri idare eden kuralları kuantum mekaniğini genel izafiyetle birleştirerek bütünleştirmeyi amaçlamaktadır.
3) 10 yer-zaman varlığını varsayması nedeniyle çok sezgisel değildir.
4) Smolin 30 yıllık ömrü boyunca string teorisinin bir kere bile bir test sonucuyla doğrulanmadığına işaret etmektedir.
5) Bu zayıflığı kabul etmelerine rağmen,bu teorinin savunucuları bunun bir takım kavramlarıaçıklıpa kavuşturduğunu ve en önemlisi de büyük birleşme vaaditaşıdığını iddia ederler.
6) Smolin'in tarihsel anlatımı hem zeki hem de oldukça canlıdır.
7) Kitabın en önemli özelliği string teorisinin temellerini aldığı akademik çevreleri ve neredeyse mevcut tüm üstünlüğünü kazanmasına olanak tanıyan mekanizmaları sosyolojik analizle incelemesidir.
8) Bu tür benzer kafa yapısına sahip bilim adamlarından oluşan bir topluluk şu an araştırmaların ilerleyişini belirleyebilen güçlü bir pozisyonu nasıl elde etmiş ve kamu fonlarını tekelleştirip kariyer kararlarını tüm alternatif yaklaşımları ortadan kaldırma noktasına getirmişlerdir?
9) Gerçekten de, Smolin’in analizleri diğer birçok alana ve disipline uygulanabilir.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim