ONLINE DERSLER

Political change in eastern Europe

  • # YÖKDİL SOSYAL
  • Okuma Süresi 3
political-change-in-eastern-europe

1) The most significant political change in eastern Europe during the late 1980s was the collapse of communism in East Germany and the unification of East and West Germany.
2) Although long considered the most prosperous of the Soviet satellite countries, East Germany suffered from severe economic stagnation and environmental degradation.
3) Waves of East Germans registered their discontent with worsening conditions by massive illegal emigration to the West.
4) This exodus together with evidence of widespread official corruption led to the resignation of East Germany’s long-time, hard-line premier, Erich Honecker.
5) His successor, Egon Krenz, promised reforms, but he was nevertheless faced with continuing protests and continuing mass emigration.
6) In the end, on 4 November 1989, the government, in a move that acknowledged its powerlessness to hold its citizens captive, opened its border with Czechoslovakia.
7) This move effectively freed East Germans to travel to the West.
8) In a matter of days, the Berlin Wall, which had been the embodiment of the Cold War, the Iron Curtain, and the division of East from West, was demolished by groups of ordinary citizens.
9) Jubilant crowds from both sides walked through the gaping holes that now permitted men, women, and children to take the few steps that symbolized the return to freedom and a chance for national unity.

ÇEVİRİ:
1) 1980’lerin sonlarında Avrupa’daki en önemli siyasal değişim Doğu Almanya’da komünizmin çökmesi ve Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiydi.
2) Uzun süre Sovyet uydu ülkelerinin en zengini olarak düşünülmesine rağmen, Doğu Almanya ciddi ekonomik durgunluktan ve çevresel bozulmadan muzdaripti.
3) Doğu Alman kitleleri kötüleşen koşullardan duydukları hoşnutsuzluklarını Batıya yaptıkları büyük kaçak göçle dışa vurdular.
4) Bu göç, geniş çaplı resmi yozlaşma kanıtlarıyla beraber, Doğu Almanya’nın uzun süreli sert mizaçlı başbakanı Erich Honecker’in istifasına neden oldu.
5) Halefi Egon Krenz yenilikler vaat etti fakat yine de devam eden protestolar ve kitlesel göçle karşı karşıya kaldı.
6) Sonunda, 4 Kasım 1989’da hükümet, vatandaşlarını zoraki tutmaktaki güçsüzlüğünü itiraf eden bir hareketle, Çekoslovakya ile olan sınırını açtı.
7) Bu hareket Doğu Almanları Batıya seyahat etmek için fiilen özgür kıldı.
8) Birkaç gün içinde, Soğuk Savaşın, Demir Perdenin ve Doğu ile Batının bölünmesinin sembolü olan Berlin Duvarı sıradan vatandaşlardanoluşan gruplar tarafından yıkıldı.
9) Her iki taraftan da coşkulu kalabalıklar, erkeklerin, kadınların ve çocukların, özgürlüğe ve ulusal birlik şansına geri dönüşü sembolize eden bir kaç adımı atmalarını olanaklı kılan boşluklardan yürüyerek geçtiler.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim