ONLINE DERSLER

Louis Braille

  • # YÖKDİL SAĞLIK
  • Okuma Süresi 3
louis-braille

1) Louis Braille (1809-1852) was born in France.
2) At the age of three, he wounded his right eye with a cobbler's tool while playing in his father's workshop.
3) No medical knowledge could save his eyesight at that time.
4) Louis's left eye became inflamed, apparently due to subsequent sympathetic ophthalmia, and he eventually lost the sight in that eye.
5) At the age of five, Louis Braille was completely blind.
6) He is considered to be the inventor of a writing system by touch that bears his name, the Braille system.
7) This revolutionary system has allowed blind people to access written culture, and it can therefore be considered a major advance in the quality of life for the blind.
8) The immediate precursor of the invention of the Braille system was the alphabet created by Charles Barbier de la Serre (1767-1841) who created a language by touch designed for military and secret use.
9) Louis Braille modified this alphabet into the Braille alphabet, which is practically the same one that is currently used.
10) It required time to be recognized and to be implemented as a reading and writing method for blind people throughout the world.
11) In 1950, UNESCO effectively universalized the Braille alphabet, and in 2005 it recognized Braille system as a "vital language of communication, as legitimate as all other languages in the world."

ÇEVİRİ:

1) Louis Braille (1809-1852) Fransa’da doğdu.
2) Üç yaşındayken babasının atölyesinde oynarken bir ayakkabıcı aletiyle sağ gözünü yaraladı.
3) Hiçbir tıbbi bilgi o zamanlarda görüşünü kurtaramazdı.
4) Anlaşılan o ki, Louis’in sol gözü müteakip sempatik oftalmiye bağlı olarak iltihaplandı ve en sonunda o gözün görüşünü kaybetti.
5) Louis Braille beş yaşındayken tamamen kör olmuştu.
6) Kendi ismini, Braille sistemi, taşıyan dokunuşlu bir yazı sisteminin mucidi olarak kabul edilir.
7) Bu devrimci sistem görme engelli insanların yazılı kültüre erişimini sağladı ve bu yüzden görme engellilerin yaşam kalitesinde büyük bir gelişim olarak kabul edilebilir.
8) Braille sisteminin hemen ardından gelen ilk habercisi askeriye ve gizli kullanım için tasarlanmış dokunuşlu dilin yaratıcısı Charles Barbier de la Serre (1767-1841) tarafından icat edilmiş alfabeydi.
9) Louis Braille, bu alfabeyi hemen hemen şu anda kullanılanla aynı olan Braille alfabesine dönüştürdü.
10) Tüm dünyada, görme engelli insanlar için bir okuma ve yazma metodu olarak tanınması ve uygulamaya konması için zaman gerekiyordu.
11) 1905’de UNESCO Braille alfabesini etkin bir şekilde evrenselleştirdi ve 2005’te Braille sistemini “dünyadaki tüm diğer diller kadar meşru yaşayan bir iletişim dili” olarak tanıdı.

 

#YÖKDİL SAĞLIK KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim