ONLINE DERSLER

Fossils

  • # YÖKDİL FEN
  • Okuma Süresi 3
fossils

1) Fossils are the remains of organisms which have endured for incredible periods of time.
2) Fossils can be bones or teeth or even plant or animal imprints preserved in rocks since prehistoric times.
3) The appearance of fossils in rocks has been a source of wonder and fascination to man for centuries.
4) The fossil of an ancient sea animal was even found among the possessions of a prehistoric man.
5) Many people have tried to explain fossils.
6) Aristotle believed they were the remains of living creatures, but thought the creatures grew in the rocks.
7) Some people believed that fossils were placed in rocks by evil spirits.
8) However, other explanations were remarkably modern.
9) For example, Herodotus, an ancient Greek historian, observed fossil seashells in the Libyan desert in 450 BC and guessed that the Mediterranean Sea had once reached much farther south than it does today.


ÇEVİRİSİ:
1) Fosiller inanılmaz süreler boyunca var olan organizma kalıntılarıdır.
2) Fosiller kemik, diş, hatta tarih öncesi zamanlardan bu yana kayalar içinde kalan bitki ve hayvan izleri bile olabilir.
3) Kayalarda fosillerin ortaya çıkması yüzyıllardır insanoğlu için merak konusu olmuştur.
4) Hatta eski bir deniz hayvanı fosili tarih öncesinden kalan bir insanın sahip olduğu eşyalar arasında bulunmuştur.
5) Birçok kişi fosilleri açıklamaya çalışmıştır.
6) Aristo fosillerin canlı yaratıkların kalıntıları olduğuna inanmaktaydı, ancak yaratıkların kayalar içinde geliştiğini düşünüyordu.
7) Bazı insanlar fosillerin kayalar içerisine şeytani ruhlar tarafından yerleştirildiğine inanmaktaydı.
8) Ancak, diğer açıklamalar dikkat çekecek derecede moderndi.
9) Örneğin, antik Yunan tarihçisiolan Herodot milattan önce 450 yılında Libya çölünde fosil deniz kabuklarını gözlemledi ve Akdeniz’in bir zamanlar bugün olduğundan daha güneye eriştiğini düşündü.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim