ONLINE DERSLER

Aphasia

  • # YÖKDİL SAĞLIK
  • Okuma Süresi 3
aphasia

1) Aphasia is a disorder that results from damage to portions of the brain that are responsible for language.
2) For most people, these are areas on the lefthemisphere of the brain.
3) Aphasia usually occurs suddenly, often as the result of a stroke or head injury, but it may also develop slowly, as in the case of a brain tumour, an infection, or dementia.
4) The disorder impairs the expression and understanding of language as well as reading and writing.
5) Aphasia may co-occur with speech disorders such as dysarthria or apraxia of speech, which also result from brain damage.
6) Anyone can acquire aphasia, including children, but most people who have aphasia are middle-aged or older.
7) Men and women are equally affected.
8) Aphasia is caused by damage to one or more of the language areas of the brain.
9) Many times, the cause of brain injury is a stroke.
10) A stroke occurs when blood is unable to reach a part of the brain.
11)) Brain cells die when they do not receive their normal supply of blood, which carries oxygen and important nutrients.
12) Other causes of brain injury are severe blows to the head, brain tumours, brain infections, and other conditions that affect the brain.

 

ÇEVİRİ:
 

1)Afazi, beynin dilden sorumlu olan bölümlerinde oluşan zarardan kaynaklanan bir hastalıktır.
2) Çoğu insan için, bu bölgeler beynin sol yarıküresindedir.
3) Afazi genellikle aniden, sıklıkla felç ya da kafa yaralanmaları sonucu oluşur, ancak bir beyin tümörü durumunda, enfeksiyon ya da demans durumlarında olduğu gibi yavaş bir şekilde de gelişebilir.
4) Hastalık, okuma ve yazmanın yanı sıra dilin ifadesini ve anlaşılmasını bozar.
5) Afazi, ayrıca beyin hasarından kaynaklanan dizartri ya da konuşma apraksisi gibi konuşma bozukluklarıyla birlikte ortaya çıkabilir.
6) Çocuklar da dâhil olmak üzere, herkes afazi olabilir, ancak afazisi olan çoğu insan orta yaşlı veya daha yaşlıdır.
7)Erkekler ve kadınlar eşit derecede etkilenir.
8) Afazi, beynin bir ya da daha fazla dil bölgesindeki hasardan kaynaklanır.
9) Çoğu kez, beyin hasarının sebebi felçtir.
10) Felç, kan beynin bir bölgesine ulaşamadığında oluşur.
11) Beyin hücreleri, oksijen ve önemli besinler taşıyan normal kan miktarı ihtiyacını alamadıklarında ölürler.
12) Beyin hasarının diğer sebepleri kafaya şiddetli darbeler, beyin tümörleri, beyin enfeksiyonları ve beyni etkileyen diğer durumlardır.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim